برگزاری دوره آموزشی SQL administration

اولین دوره آموزشی SQL administration برای مدیران IT و راهبران نرم افزارهای ورانگر و رستاک برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی SQL administration

برگزاری دوره آموزشی SQL administration

اولین دوره آموزشی SQL administration که توسط شرکت ورانگر تدارک و برنامه ریزی شده بود در سطح مدیران IT و راهبران نرم افزار های ورانگر و رستاک برگزار شد .
در این دوره آموزشی که مبتنی بر استاندارد 20764 مایکروسافت و طی مدت 42 ساعت توسط جناب آقای مهندس جبار پور فرد در سالن آموزش شرکت ورانگر برگزار شد و حاضرین با استفاده از Lab مایکروسافت بصورت عملی نیز مباحث تدریس شده را پیاده سازی کردند .
این دوره مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت و طبق اعلام واحد آموزش شرکت ورانگر دوره های آموزشی تکمیلی نیز در سطح مدیران و راهبران نرم افزار ها در دست برنامه ریزی است که زمانبندی آن متعاقبا اعلام خواهد شد .
  

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید