دوره های کارآموزی

از دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی دعوت به گذراندن دوره کارآموزی می گردد.

از دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی بدون در نظر گرفتن تجربه و سابقه کار، در دوره های کارآموزی شرکت ورانگر دعوت به عمل می آید.
شرکت کنندگان در این دوره ها حداقل با چهار زیر سیستم اصلی نرم افزارهای تولیدی شرکت ورانگر شامل: فروش، انبار ، توزیع و حسابداری مالی آشنا شده و مهارت های کاربردی را در قالب کارگاه های آموزشی فرا گرفته و همچنین با انجام پروژه های متعدد، به صورت عملی نحوه ی کار با نرم افزارهای فوق را آموزش می بینند. در پایان دوره از افرادی که در آزمون موفق به کسب امتیاز لازم شوند برای همکاری در شرکت ورانگر دعوت به عمل خواهد آمد
از علاقمندان دعوت میگردد که مشخصات تماس خود را به آدرس پست الکترونیک vnjobs@varanegar.com - با درج "کارموزی" در عنوان آن- ارسال نموده و یا برای کسب اطلااعات بیشتر با شماره تلفن: 02187134 – داخلی  395 ،تماس حاصل نمایند.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید