فیلم های آموزشی

کنترل و مدیریت چک برگشتی در نرم افزار خزانه داری ورانگر برای صنعت فروش و پخش موی ...

  • 09 آبان 1400

کنترل و مدیریت چک برگشتی: یکی از دغدغه های شرکتهای پخش، کنترل و مدیریت چکهای برگشتی می باشد و همیشه این نگرانی وجود دارد که اگه ...

مرور ماتریسی

  • 09 آبان 1400

نرم افزار ورانگر علاوه بر اینکه یک سری گزارشات از پیش ساخته دارد، در بخش مرورگر اطلاعات این امکان را فراهم آورده تا هر شرکتی بسته ...

کنترل های تطابق فروش تعدادی و موجودی انبار در پخش مویرگی در نرم افزار ورانگر

  • 09 آبان 1400

مدیریت و تطابق فروش تعدادی با موجودی انبار: گاهی اوقات تاریخی که فاکتور ثبت میشود ، با تاریخی که آن کالاها به صورت فیزیکی از ان ...

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید