داستان موفقیت مشتریان

تجربه استقرار نرم افزار ورانگر در شرکت پخش خوانساری

  • 09 آبان 1400

فرآِیند استقرار نرم افزار ورانگر از زبان آقای حمیدرضا اقبالی مدیر استقرار نرم افزار ورانگر. پخش خوانساری از بزرگترین بنکداری ها ...

پیاده سازی راهکار دیتابیس متمرکز در شرکت پخش پارس خزر

  • 09 آبان 1400

مهمترین دغدغه شرکت های ستادحوزه ای بحث ارسال و دریافت، تعریف قوانین و گزارش لحظه ای است. راهکار شرکت ورانگر برای این دسته از مشتر ...

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید