راهکار صنایع لبنی

سرعت بالا، سهولت کاربری و کنترل دقیق در صنعت پخش مویرگی لبنیات و بستنی با راهکارهای فروش گرم و سرد ورانگر

مشکلات و نیازهای خاص صنایع لبنی

چگونه در فروش گرم صنعت لبنیات، فرایند کالای درخواستی فروشندگان را مدیریت کنیم؟

 • ثبت درخواست کالا توسط فروشنده در تبلت
 • تایید درخواست کالای فروشندگان توسط سرپرست در سیستم کنسول سرپرستان

چگونه موجودی انبارک فروشندگان فروش گرم را کنترل کنیم؟

 • اختصاص انبارک به ازای هر فروشنده
 • بروزرسانی لحظه ای موجودی انبارک در زمان ثبت فروش و برگشت فروش در تبلت فروش گرم.
 • مشاهده موجودی انبارک فروشنده براساس موجودی اول روز، تعداد کالای فروش رفته، تعداد مرجوعی سالم و ضایعاتی و نهایتا مانده موجودی پایان روز و به صورت لحظه ای در نرم افزار تبلت فروش گرم .
 • شارژ موجودی انبارک فروشنده توسط انبار مرکزی در حین ویزیت مشتریان مسیر
 • تخلیه انبارک فروش گرم بصورت مکانیزه

چگونه گردش کالاهایی که تاریخ مصرف کوتاه دارند را مدیریت کنیم؟

 • مدیریت ردیابی گردش کالاها بر اساس سری ساخت (Batch Number)
 • کنترل مکانیزه فروش و خروج کالا از انبار به ترتیب تاریخ انقضای کالا
 • کنترل عدم فروش کالای تاریخ گذشته

چگونه تخصیص تخفیفات و جوایز به فاکتورهای فروش گرم را مدیریت کنیم؟

 • محاسبه کلیه قوانین تخفیفات و جوایز در زمان ثبت فاکتور در تبلت فروش گرم
 • چاپ فاکتور با ذکر تخفیفات و جوایز متعلق به فاکتور، در محل مشتری با نرم افزار تبلت فروش گرم

چگونه سابقه مالی و اعتبار مشتری را به صورت آنلاین در فروش گرم کنترل کنیم؟

 • کنترل اعتبار مشتریان در تبلت فروش گرم
 • نمایش مانده اعتبار مشتری، مانده مشتری، تعداد چک باز و چک برگشتی مشتری، مانده فاکتورهای باز و کاردکس ریالی مشتری در تبلت فروش گرم.
 • بروز رسانی مانده اعتبار مشتری، مانده مشتری، تعداد چک باز و چک برگشتی مشتری، مانده فاکتورهای باز و کاردکس ریالی مشتری در حین ویزیت در تبلت فروش گرم

چگونه عملکرد فروشنده را کنترل کنیم؟

 • کنترل مانده حساب فروشنده بر اساس گردش مالی مشتریان و موجودی کف انبارک
 • گزارش گیری از کاردکس مشتریان به تفکیک هر فروشنده
 • کنترل و ردیابی فروشنده توسط ابزار ترکینگ
 • گزارش گیری فروش و عملکرد فروشندگان مبتنی بر نقشه

چگونه فرآیند تسویه حساب با موزعین را سریعتر انجام دهیم؟

 • اختصاص چندین باجه دریافت وجوه در یک شعبه و یک صندوق
 • ثبت رسید دریافت از موزع به تفکیک مسیر توزیع
 • ثبت تسویه نقدی فاکتورها بصورت خودکار
 • ثبت تسویه واریزی (POS) فاکتورها بصورت خودکار

مشتریان برگزیده صنایع لبنی