راهکار صنایع غذایی

با ابزار کنترلی سیستم پخش ورانگر، فروشی سالم و بدون ریسک داشته باشید

مشکلات و نیازهای خاص صنایع غذایی

 

چگونه مشکل ثبت یک مشتری با چندین کد را مدیریت کنیم؟

 • اجباری شدن کد ملی مشتری در فرایند ثبت مشتری و فروش
 • مسیربندی دقیق مشتریان مبتنی بر آدرس و مشخصات مشتریان
 • ثبت طول و عرض جغرافیایی مشتریان و استفاده از سیستم گزارشگیری مبتنی بر نقشه ورانگر(GRS)

چگونه فروش امانی به فروشگاه های زنجیره ای را مدیریت کنیم؟

 • استفاده از سیستم فروش امانی و مدیریت حواله و فاکتورهای امانی عطف به آن
 • استفاده از گزارشات فروش امانی و مشاهده گردش امانی بر اساس مقدار حواله شده، مقدار فاکتور شده، مقدار مرجوع شده و نهایتاً مقدار مانده امانی نزد مشتریان و سن حواله امانی باز

چگونه دو یا چند لاین فروش را مدیریت کنیم؟

 • مسیربندی جداگانه به تفکیک هر دفترفروش (لاین)
 • گزارشات متنوع فروش، انبار و حسابداری مشتریان به تفکیک هر دفتر فروش (لاین)

چگونه فرایند تسویه ریالی یک روز موزع را سرعت ببخشیم؟

 • استفاده از دریافت و تسویه هر توزیع
 • تسویه فاکتورهای باز یک توزیع و تسویه سایر فاکتورهای باز مشتریان آن در یک فرم

چگونه فروش کالاهای تندرو با موجودی محدود را مدیریت کنیم؟

 • استفاده از سهمیه بندی کالا برای سطوح فروشنده و سرپرست
 • استفاده از کنترل سقف فروش برای سطوح مشتری، فروشنده و سرپرست

چگونه یک توزیع بهینه با کمترین هزینه داشته باشیم؟

 • مسیربندی توزیع برای کلیه مشتریان و اختصاص موزع به هر مسیر توزیع
 • استفاده از مدیریت توزیع و انتخاب مکانیزه فاکتور به تفکیک سرپررست، فروشنده، طبقه بندی مشتریان، مسیرتوزیع و مناطق جغرافیایی
 • کنترل حجم و  وزن برای وسایل توزیع
 • استفاده از فرآیند تاریخ تحویل سفارشات

چگونه در فرایند روزانه توزیع و برگشت از توزیع، مغایرت بین انبار و فروش را از بین ببریم؟ 

 • استفاده از فرایند مدیریت برگشت از توزیع به صورتی که انبار و فروش به صورت مستقل کالای مرجوعی را ثبت و سپس عملکرد هر دو واحد به صورت مکانیزه تطبیق داده شود.

چگونه ریسک فروش در عدم وصول فاکتورها را مدیریت نمود؟ 

 • استفاده از فرایند اعتباردهی به مشتریان بر اساس اعتبار بدهکاری و اعتبار اسنادی برای هر مشتری .
 • استفاده از قوانین کنترل اعتبار پیشرفته بر اساس فاکتور و حواله باز، چک برگشتی و چک در جریان به تفکیک فروشنده و مشتری

 

چگونه فرایند ارسال کالا به شعب را مدیریت کنیم؟ 

 • استفاده از اسناد انتقال کالا بین انبارهای شعب 
 • گزارشات و کنترل مرسوله ها و تحویل کالا در شعب 
 • فرایند تأیید کالای رسید شده در شعب مقصد

چگونه جزییات عملکرد شعب را کنترل و بررسی کنیم؟ 

 • استفاده از سیستم مرور و گزارشات دقیق ستادی 
 • استفاده از گزارشات تجمیعی فروش و انبار و حسابداری مشتریان 
 • استفاده از ابزار کنترل ستادی برای عملیات فروش و انبار و حسابداری مشتریان

مشتریان برگزیده صنایع غذایی