سمینار های آموزشی

سمینار ها و همایش های تخصصیشرکت ورانگر با هدف ارتقا سطح علمی مشتریان خود اقدام به برگزاری سمینار ها و همایش های تخصصی با موضوع های کلیدی و به روز صنعت پخش و توزیع مینماید . در این برنامه ها تلاش میشود دغدغه های اصلی مدیران ارشد شرکتهای پخش مورد توجه قرار گیرد .ثبت نام در سمینارسال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید