آموزش

خدمات آموزش ورانگر

شرکت ورانگر قصد دارد در راستای افزایش سطح علمی، و عملی کارکنان و مشتری خود یک سازمان تخصصی را مسئول اجرای فرایندهای آموزشی نماید که اهم وظایف این واحد:


ارایه گواهینامه کاربری

پس از اتمام دوره شرکت کنندگان در صورت تمایل در آزمون های واحد آموزش شرکت می نمایند و به برگزیدگان این دوره ها گواهینامه معتبر از طرف شرکت ورانگر ارایه خواهد گردید.

تهیه مستندات آموزشی

این دوره ها در گارگاههای آموزشی و به کمک ابزارهای آموزشی تخصصی و توسط کارشناسان زبده در زمینه نرم افزارهای فروش و پخش مویرگی ورانگر صورت می پذیرد.

برنامه ریزی، اجرا و برگزاری دوره های آموزشی

ورانگر در راستای خدمت رسانی به شرکت های پخش، اقدام به تشکیل دوره های آموزشی نرم افزاری جهت حضور عموم متقاضیان نموده است.

با سه رویکرد اصلی شروع به فعالیت نمود:
  • ارتقای سطح کیفی کارشناسان شرکت ورانگر
  • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فرایندهای توزیع و پخش کالا و نرم افزار برای مشتریان
  • برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار ورانگر برای عموم و درخواست کنندگان

خدمات آموزش ورانگر شامل:

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید