خدمات پشتیبانی تلفنی

خدمات تلفنی پشتیبانی ورانگر

خدمات تلفنی ورانگر

مرکز مکالمات و واحد پشتیبانی نرم افزار زیر مجموعه سازمان خدمات پس از فروش ورانگر می باشد.
این واحد از مهندسین نرم افزار با رویکرد و تجربه حضور در صنعت پخش مویرگی تشکیل گردیده که درقالب گروه های جداگانه در حال سرویس رسانی به مشتریان گرامی می باشند.
تمامی تماس تلفنی، دریافت راهنمایی ها، رفع اشکالات احتمالی و مواردی از این قبیل از طریق مرکز مکالمات به این واحد ارجاع شده، و کارشناسان در کوتاهترین زمان نسبت به ارایه جواب قانع کننده اقدامات لازم را نسبت به درخواست مشتری انجام می نمایند.
ورانگر با استفاده از نوین ترین ابزار ارتباطی در سازمان خود ضمن راهنمایی و هدایت مشتریان از طریق خطوط تلفن، امکان دسترسی مستقیم به کارشناسان دپارتمان های مختلف را مهیا ساخته و همواره جهت کوتاه و ساده تر کردن فرایندهای موجود تلاش می نماید. کلیه خطوط و مکالمات مشتریان و مخاطبین با ورانگر جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، بررسی و ضبط گردیده و بصورت روزانه و یا هفتگی پایش خواهد شد.
ارجاع و کنترل فرایندهای موجود و ارجاعی از سوی مخاطبین در نرم افزار ارتباط با مشتری ثبت و تا پایان دوره پاسخگویی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید