راه اندازی ستاد

راه اندازی ستاد، آموزش و نظارت بر ورود اطلاعات پایه

راه اندازی ستاد و آموزش
  • آموزش و راه اندازی سیستم های مالی
  • نظارت بر اجرای ورود اطلاعات پایه
  • آموزش ورود اطلاعات پایه به راهبر سیستم
  • نصب سیستم بر روی سرور و ایستگاه های کاری

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید