خرید و حسابداری خرید

در انبار محصول پس از ثبت فاکتورهای خرید و اعمال عوامل مؤثر بر قیمت خرید چون مالیات ، هزینه حمل و .... باعث افزایش و کاهش قیمت خرید کالا می شود.

خرید و حسابداری خرید

در انبار محصول پس از ثبت فاکتورهای خرید و اعمال عوامل مؤثر بر قیمت خرید چون مالیات ، هزینه حمل و .... باعث افزایش و کاهش قیمت خرید کالا می شود.
نرم افزار ورانگر پس از ثبت فاکتورها وتطبیق آنها با رسیدهای انبار امکان رفع مغایرت و یا اصلاح را در همان محیط به کاربران می دهد.

امکانات نرم افزار:

 • تعیین اعلامیه قیمت خرید تامین کنندگان در بازه های زمانی مختلف
 • تعیین عوامل افزاینده و کاهنده فاکتور خرید و برگشت آن
 • امکان تجمیع درخواستهای خرید و ایجاد سفارش خرید در سیستم سفارش گذاری تحت وب
 • ثبت فاکتور های خرید تامین کنندگان با اعمال عوامل کاهش و افزایش جمع فاکتور
 • کنترل رسیدهای تعدادی با فاکتورهای خرید و برگشت و تطبیق آنها
 • مشخص کردن جایزه در فاکتور های خرید و صدور سند حسابداری مربوطه
 • ثبت فاکتورهای برگشت از خرید
 • محاسبه تعدیل برگشت خرید در حسابدرای
 • تسویه با تامین کنندگان به صورت نقدی، کارت بانکی، چک، استفاده از چک سایرین، اعلامیه های بدهکار و بستانکار
 • بررسی کاردکس تامین کننده و کنترل آن در زیر سیستم خرید
 • صدور اسناد حسابداری خرید به صورت اتوماتیک بر اساس شابلون مشخص و به تفکیک هر فروشگاه
 • صدور اسناد حسابداری خرید با فرمت دلخواه: به ریز تاریخ، به ریز سند و بر اساس بازه تاریخی

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

رستاک

شرکت رستاک

گروه رستاک با پشتوانه تجربی ۱۰ ساله ورانگر در صنعت فروش و توزیع مویرگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید نرم افزار فروش و پخش مویرگی آغاز نمود. اصلی ترین هدف این گروه، ارائه آخرین راه کار های نرم افزاری در زمینه توزیع و فروش مویرگی می باشد. طراحی و تولید نرم افزار یکپارچه فروش و پخش مویرگی در تمامی بخش ها و فعالیت های صنعت پخش و توزیع مویرگی از دستاوردهای این گروه در طی سال های گذشته است.

نرم افزارهای مرتبط