جشنواره تخفیفات ویژه خدمات پشتیبانی سال 1399 نرم افزار ورانگر

شرایط شرکت در جشنواره تخفیفات ویژه خدمات پشتیبانی سال 1399 نرم افزار ورانگر اعلام شد

جشنواره تخفیفات ویژه خدمات پشتیبانی سال 1399 نرم افزار ورانگر

جشنواره تخفیفات ویژه خدمات پشتیبانی سال 1399 نرم افزار ورانگر

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به جهت همراهی و حمایت از مشتریان گرامی به اطلاع میرساند تمامی مشتریان نرم افزار ورانگر در صورت تسویه نقدی هزینه پشتیبانی از 9 اسفند الی 19 اسفند ماه سال 1399 ،دیگر مجبور به پرداخت هزینه کامل تا موعد اقساط نبوده و همچنین به عضویت رایگان جشنواره باشگاه (پرتال) مشتریان خوش حساب می گردند.

شرایط شرکت در جشنواره:

مشتریانی که سابقه حضور در جشنواره سال های گذشته را دارند، تنها با پرداخت هزینه پشتیبانی سال 99 میتواند خدمات پشتیبانی سال 1400 را تسویه نمایند.

 تخفیف 15% برای مشتریانی که برای اولین بار قصد شرکت در جشنواره را دارند.

این تخفیف تنها بابت پرداخت نقدی و اعتبار آن تا 19 اسفند 1399 میباشد.

جشنواره اعضای باشگاه مشتریان شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر شامل خدمات:
20 % تخفیف خرید تبلت پیش ویزیت و موزعین تا 3 ماه اول سال
25 % تخفیف خرید تبلت سرپرست تا 3 ماه اول سال
20 % تخفیف تمدید یک ساله ردیابی تا 6 ماه اول سال
30 % تخفیف خرید نرم افزار BI تا 6 ماه اول سال
یک بار نصب مجدد رایگان در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری
آموزش 1 دوره رایگان راهبر سیستم در محل شرکت ورانگر در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری

لطفاً در صورت هرگونه سوال یا هماهنگی، با واحد امور قراردادهای شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به شماره تماس 87134 داخلی 132 یا پست الکترونیکی Supportcontract@varanegar.com تماس حاصل فرمایید.

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید