تبریک عید سعید مبعث

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !

تبریک عید سعید مبعث

تبریک عید سعید مبعث

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

عید مبعث


بعثت؛ امید انسان به فردایی روشن است.
بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌ حد او بر زمینیان است.
بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک باد

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید