حضور ورانگر در پانزدهمین دوره نمایشگاه شیرینی و شکلات

شرکت ورانگر پیشرو به عنوان یکی از حامیان پانزدهمین دوره نمایشگاه شیرینی و شکلات، جهت آگاهی بخشی به بازدیدکنندگان آخرین دستاوردهای خود را نمایش گذاشت

حضور ورانگر در پانزدهمین دوره نمایشگاه شیرینی و شکلات

حضور ورانگر در پانزدهمین دوره نمایشگاه شیرینی و شکلات

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید