گزارش تصویری از نمایشگاه شیرینی و شکلات 1396

گزارش تصویری از حضور شرکت ورانگر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

گزارش تصویری از نمایشگاه شیرینی و شکلات 1396

گزارش تصویری از نمایشگاه شیرینی و شکلات 1396

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران، در تاریخ 24 شهریور لغایت 27 شهریور 96 ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.


ورانگر پیشرو

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

نمایشگاه شیرینی و شکلات

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید