پیوستن به ما

پیوستن به ما

پیوستن به ما

نیروی انسانی و همکاران ما در ورانگر بزرگترین سرمایه ما هستند. در ورانگر همواره امکان آموختن و کسب دانش مهارت های جدید وجود دارد. شفافیت، رعایت منشور اخلاقی ورانگر در میان کارکنان، تعامل و هم افزایی، دوستی و شایسته سالاری از ویژگی های محیط کاری ورانگر می باشد. اگر شما با روحیه مثبت، سخت کوش و با انرژی هستید چند دقیقه برای پر کردن فرم زیر وقت بگذارید و تجربه یک مصاحبه در شرکت ورانگر را از دست ندهید.

بیش از هزاران شرکت فعال در صنعت پخش ایران