• تجربه استقرار نرم افزار ورانگر در شرکت پخش خوانساری
  • پیاده سازی راهکار دیتابیس متمرکز در شرکت پخش پارس خزر
  • یکپارچگی نرم افزار ورانگر با نرم افزار SAP در شرکت زرماکارون
  • تاثیر بحران کرونا در تغییر الگوی خرید مشتریان
  • دسته بندی هزینه های مدیریت زنجیره تامین
  • فناوری بلاک چین برای زنجیره‌های تامین