شرکت ورانگر طی دو دهه فعالیت خود، موفق به ارایه‌ی راهکارهای جامع پخش برای شرکت‌های کلان مقیاس تا متوسط و کوچک بوده است. در این میان، هرچند راهکارهای فرایندی و نرم افزاری ورانگر به شکل جامع و فراگیر، پوشش دهنده‌ی فرایندهای چنین شرکت‌هایی بوده، درخواست‌هایی از سوی برخی سازمان‌های بزرگ مطرح می‌گردیده است که بنا به صلاح‌دید یا ماهیت فعالیت، می‌خواسته‌اند بخشی از فرایندهای خود را با راهکارهای جهانی SAP پوشش دهند، اما همچنان نیاز به راهکارهایی داشته‌اند که پوشش دهنده‌ی فرایندهای فروش و پخش خاص کشور ایران باشد.
با این مقدمه، شرکت ورانگر و شرکت ام‌سیس (Msys) که یکی از مطرح‌ترین ارایه‌دهنده‌ی راهکارهای SAP در کشور بوده و تا کنون بیش از بیست پروژه‌ی موفق SAP ERP را پیاده‌سازی کرده است، روز دهم تیرماه سال جاری، قرارداد همکاری خود را برای ارایه‌ی راهکارهای مشترک در سطح سازمان‌های پخش کلان مقیاس (Enterprise)، بزرگ و متوسط امضا کردند.
این دو شرکت که در گذشته، تجربه‌ی ارایه‌ی موفق راهکار یکپارچه‌ی یادشده را برای «گروه زر» داشته‌اند، تصمیم به ارایه و توسعه‌ی این تجربه در دیگر شرکت‌های پخش گرفته‌اند.

گفتنی‌ست بر اساس این توافق، راهکارهای SAP برای شرکت‌های پخش با مقیاس متوسط نیز همچون Business One به همراه راهکارهای فروش و پخش و حتی دیگر ماژول‌های منتخب ورانگر قابل متناسب‌سازی و بهره‌برداری خواهد بود.