امضای قرارداد سرمایه‌گذاری مکس‌امید در ورانگر

بی‌گمان حضور فعال در بازار و تداوم مسیر رشد و بالندگی در صنعت نرم افزار، نیازمند تلاشی بی‌وقفه از یک سو و سرمایه‌گذاری‌های مداوم، از سوی دیگر است و ورانگر نیز با همین رویکرد، مسیر خود را در دو دهه‌ی گذشته ادامه داده است.

اینک با هدف توسعه‌ی فعالیت‌ها و سرعت بخشیدن به رشد شرکت، هیات مدیره‌ی ورانگر طی ماه‌های گذشته تصمیم به انجام توافق با شرکت سرمایه‌گذاری مکس‌امید برای ورود به مجموعه و کمک به اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری و بازنگری و بهبود ارکان فعالیت شرکت گرفت.
گفتنی‌ست شرکت مکس‌امید، یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی یا Private Equity و از گروه شرکت‌های مکس (و سهام‌داری گروه ماموت) است که هم‌اینک شرکت‌های استارتاپی مطرحی همچون ازکی، دکتر تو، خودرو 45، ازکی وام و … در خانواده‌ی خود دارد.

با این اوصاف، روز یک‌شنبه ششم خرداد 1403، توافق یادشده با حضور هیات مدیره‌ی دو شرکت و دکتر سهراب کارگر، رییس محترم انجمن پخش و دکتر حکیم جوادی، رییس محترم نظام صنفی رایانه‌ای تهران به امضا رسید.
امیدواریم توافق جدید، بهترین دستاوردها را برای دو طرف در پی داشته باشد و همه‌ی شرکت‌های عضو خانواده‌ی بزرگ ورانگر، بیش‌ترین بهره را از این موضوع ببرند.