خدمات پشتیبانی حضوری

خدمات حضوری استقرار

پشتیبانی حضوری ورانگر

کارشناسان ورانگر با تعریف فرایندهای مختلف پس از فروش در مقاطع مختلفی بصورت پیش فرض درمکان مشتریان حضور خواهند یافت و در صورت درخواست مشتریان برای حضور جهت رفع اشکال سعی خواهند نمود در اسرع وقت در سایت مشتریان حضور بهم رسانند.
مشتریان بنا به وضعیت ساختاری مجموعه شان، گاها جهت پایش فرایندهای خود درخواست کارشناس حضوری در محل می نمایند که بر اساس وضعیت قرارداد فی مابین، کارشناس مربوط در سایت مشتری حاضر می گردد و خدمات حضوری را طبق دستور درخواست مشتری ارایه می نماید.
برخی اوقات حضور کارشناسان و کارشناسان ارشد پیاده سازی و استقرار در محل مشتری و پایش فرایندهای اجرایی و بررسی شاخص های اصلی مجموعه از مشکلات و معضلات آتی در استانداردسازی روند و روال ها جلوگیری می نماید. مسلما ارتباط مداوم و موثر با مشتری و در محل مشتری می تواند شرایط همکاری را مستحکم تر و بهینه تر نماید.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید