راه اندازی عملیاتی

پیاده سازی و عملیاتی شدن گردش کار و صدور اسناد

عملیاتی شدن گردش کار در نرم افزار
  • ارایه گزارشات کاربردی در خصوص فرایندهای فوق
  • نظارت و راهنمایی بر صدور اسناد انبار، فروش، حسابداری فروش و خزانه داری از جمله انبارگردانی و صدور افتتاحیه انبار، ثبت درخواست ها، صدور فاکتورها، مدیریت توزیع و صدور حواله های انبار، ثبت دریافت ها و تسویه فاکتورها

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید