هدفگذاری فروش

هدف گذاری فروش ورانگر

هدفگذاری فروش

امروزه پیش بینی کلیه اقدامات، عملیات و فعالیت ها برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده یکی از مهم ترین سیاست های شرکت های پخش می باشد که باتوجه به منابع در دسترس و وضعیت کنونی یک مجموعه با توجه به محیط درونی و بیرونی به تفضیل انجام می پذیرد. لذا برای نیل به این مهم می بایست اهداف و برنامه های فروش را در قالب های گوناگون كالاها و گروه های فروش در بازه های زمانی متفاوت تدوین نمود، ضمن اینکه انتقال اهداف تعریف شده از ستاد مرکزی به حوزه های متفاوت را با امکان گزارش گیری هدف روی درخت‌واره‌ی شبكه‌ی توزیع در دوره‌ی تعیین شده و نیز مقایسه عملكرد فروش نسبت به هدف در اختیار ما قرار می دهد.

امکانات نرم افزار:

  • تعیین سطوح هدف گذار در سازمان
  • تعیین هدف برای کالا یا گروه کالا
  • تعیین هدف افراد دخیل در فروش
  • هدف گذاری تعدادی و ریالی
  • گزارش دهی اهداف تعیین شده در دوره های گذشته
  • محاسبه میزان فروش ریالی واقعی و مقایسه با هدف در نظر گرفته شده برای یک بازه زمانی خاص

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

رستاک

شرکت رستاک

گروه رستاک با پشتوانه تجربی ۱۰ ساله ورانگر در صنعت فروش و توزیع مویرگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید نرم افزار فروش و پخش مویرگی آغاز نمود. اصلی ترین هدف این گروه، ارائه آخرین راه کار های نرم افزاری در زمینه توزیع و فروش مویرگی می باشد. طراحی و تولید نرم افزار یکپارچه فروش و پخش مویرگی در تمامی بخش ها و فعالیت های صنعت پخش و توزیع مویرگی از دستاوردهای این گروه در طی سال های گذشته است.

نرم افزارهای مرتبط