تولد "پل" ورانگر در نمایشگاه کالا و تجهیزات فروشگاهی-دی ماه1396

با این راهکار؛ مدیران با دسترسی به اطلاعات دقیق و آنلاین در همه ی سطوح سازمانی و تصمیم گیری مناسب، مشتریانی ماندگار و کسب و کاری پر رونق خواهند داشت.