انجام امور پرسنلی پایان سال (عیدی، سنوات و ...) توسط نرم افزار ورانگر

در وبینار 18 بهمن به بررسی امور پرسنلی پایان سال (پرداخت عیدی و سنوات و ...) در پایان سال پرداخته شد.

انجام امور پرسنلی پایان سال (عیدی، سنوات و ...) توسط نرم افزار ورانگر

انجام امور پرسنلی پایان سال (عیدی، سنوات و ...) توسط نرم افزار ورانگر

در وبینار 18 بهمن ماه به بررسی امور پرسنلی پایان سال (پرداخت عیدی و سنوات و ...) در پایان سال پرداخته شد.

مهمترین موضوعات مطرح شده به شرح زیر می باشد:

1- تشریح محاسبات عیدی، سنوات و مانده مرخصی بر اساس قانون کار 

2- انجام محاسبات و گزارش گیری با استفاده از نرم افزار ورانگر

3- ارسال فایل مالیات عیدی و سنوات و مدت زمان مجاز ارسال فایل

4- تشریح قوانین مالیات مربوط 

برای مشاهده کامل وبینار به سامانه آموزشی ورانگر (lms.varanegar.com) مراجعه نمایید.

برای آشنایی با امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد ورانگر درخواست دمو بدهید.

 

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید