ورانگر برترین غرفه نمایشگاه صنایع غذایی شیراز

نمایشگاه صنایع غذایی تبدیلی و تجهیزات آشپزخانه صنعتی و ماشین آلات مربوطه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس برگزارگردید.

ورانگر برترین غرفه نمایشگاه صنایع غذایی شیراز

ورانگر برترین غرفه نمایشگاه صنایع غذایی شیراز

گروه مشاوره ورانگر نیز با شرکت در این نمایشگاه، به معرفی نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی و آخرین دستاوردهای فنی در این حوزه پرداخت و افتخار دریافت لوح تقدیر برترین شرکت کننده نمونه در نمایشگاه صنایع غذایی شیراز را کسب نمود. 

 

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید