جشنواره تخفیف خدمات پشتیبانی سال1399

تا ۱۵ اسفند ماه فرصت دارید تا از امتیازات ویژه جشنواره خدمات پشتیبانی بهره مند شوید!

جشنواره تخفیف خدمات پشتیبانی سال1399

جشنواره تخفیف خدمات پشتیبانی سال1399

شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به اطلاع میرساند به جهت همراهی و حمایت از مشتریان گرامی ، تمامی مشتریان نرم افزار ورانگر که در اسفند ماه 1398 کل مبلغ قرارداد خدمات پشتیبانی سال 1399 را به صورت نقدی تسویه نمایند مشمول 34 % تخفیف پرداخت و همچنین عضویت رایگان پرتال مشتریان خوش حساب می گردند.
این تخفیف تنها بابت پرداخت نقدی و اعتبار آن تا 15 اسفند 1398 میباشد.

جشنواره اعضای پرتال مشتریان شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر شامل خدمات:
30 % تخفیف خرید تبلت پیش ویزیت تا 3 ماه اول سال
40 % تخفیف خرید تبلت سرپرست تا 3 ماه اول سال
20 % تخفیف تمدید یک ساله ردیابی تا 6 ماه اول سال
40 % تخفیف خرید نرم افزار BI تا 6 ماه اول سال
یک بار نصب مجدد رایگان در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری
آموزش 1 دوره رایگان راهبر سیستم در محل شرکت ورانگر در طول دوره قرارداد خدمات پشتیبانی جاری


لطفاً در صورت هرگونه سوال یا هماهنگی، با واحد امور قراردادهای شرکت داده کاوان پیشرو ایده ورانگر به شماره تماس 87134 داخلی 132 یا پست الکترونیکی Supportcontract@varanegar.com تماس حاصل فرمایید.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید