تبریک شرکت ورانگر پیشرو به مشتریان برتر

کسب موفقیت مشتریان نرم افزار فروشگاهی شرکت ورانگر

تبریک شرکت ورانگر پیشرو به مشتریان برتر

تبریک شرکت ورانگر پیشرو به مشتریان برتر

با توجه به کسب موفقیت مشتریان نرم افزار فروشگاهی شرکت ورانگر در همایش تقدیر از برندهای برتر ایران، تبریک شرکت ورانگر پیشرو به جناب آقای دکتر اخلاص پور (مدیر محترم عامل شرکت پرتو روشن مهر) و جناب آقای دکتر عمرانی (مدیر محترم عامل شرکت  توسعه کالای دماوند) در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.

#مشتریان_موفق

کسب موفقیت مشتریان نرم افزار فروشگاهی شرکت ورانگر کسب موفقیت مشتریان نرم افزار فروشگاهی شرکت ورانگر

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید