ضیافت نوروزی انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

حضور آرمان فضلی مدیر عامل شرکت ورانگر در ضیافت نوروزی انجمن صنعت پخش

ضیافت نوروزی انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ضیافت نوروزی انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

انجمن صنعت پخش ایران ضیافتی را با حضور مدیران عامل شرکت های پخش سراسری و مدیران دولتی در تالار کوه نور هتل اوین به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ برگزار کرد. آرمان فضلی مدیر عامل شرکت ورانگر نیز در این ضیافت شرکت داشتند.
آقای بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران،جناب آقای قدس، آقای جارودی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت پخش، آقای خدایی رئیس هیئت مدیره، آقای کلامی و آقای پیرصالحی شرکت کردند.
در سخنرانی که آقای قدس داشتند بر این باور بودند که مدیران شرکت های پخش باید به سمت مدیریت نرم افزاری به جای مدیریت سخت افزاری حرکت کنند.آقای جارودی نیز صنعت پخش را از لحاظ برخورداری از قشر تحصیل کرده غنی معرفی کردند ولی معتقدند که این فعالیت در ایران به جایگاه یک صنعت نائل نیامده است و برای رسیدن به این جایگاه باید تلاش نمود.
و آقای خدایی برای روان تر شدن فعالیت های پخش از دولت تقاضا داشتند که در خصوص مشکلات صنعت پخش خصوصاً طرح ترافیک با انجمن صنعت پخش همکاری بیشتری را مبذول دارند.
در پایان از جناب آقای قدس جهت تلاش فراوانشان درانجمن صنعت پخش و همچنین ایجاد و توسعه فعالیت های انجمن پخش تقدیر به عمل آمد.

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید