اطلاعیه مقابله با کرونا در محیط کار

سازمان بهداشت جهانی و دیگر مقامات بهداشتی درمانی در سراسر جهان اقداماتی برای مهار شیوع کووید- ۱۹ انجام داده اند. نکات و را ههاي ساده براي پیشگیري از انتشار این ویروس در محل کار وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم

اطلاعیه مقابله با کرونا در محیط کار

اطلاعیه مقابله با کرونا در محیط کار

سازمان بهداشت جهانی و دیگر مقامات بهداشتی درمانی در سراسر جهان اقداماتی برای مهار شیوع کووید- ۱۹ انجام داده اند.
نکات و را ههاي ساده براي پیشگیري از انتشار این ویروس در محل کار وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم.
در این فایل که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده توضیحات جامعی در این خصوص آمده است که مطالعه و پیشگیری با رعایت همه موارد ، در هر محیط کاری الزامی به نظر می رسد.

دستورالعمل مقابله با کرونا در محیط کار  دریافت

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید