بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت از غرفه ورانگر

در آخرين روز نمایشگاه آگروفود 94، آقاي مهندس نعمت زاده، از غرفه ورانگر بازدید وبر ضرورت حمايت از توليد داخلي تاکيد کرد .

بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت از غرفه ورانگر

بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت از غرفه ورانگر

 

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید