ورانگر پیشرو، حامی دومین کنفرانس صنعت پخش کشور

دومین کنفرانس تخصصی صنعت پخش با حضور اساتید و بزرگان صنعت پخش مهرماه 94 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

ورانگر پیشرو، حامی دومین کنفرانس صنعت پخش کشور

ورانگر پیشرو، حامی دومین کنفرانس صنعت پخش کشور

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید