هشدار بمنظور عدم استفاده از ابزارهای غیراستاندارد

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان می رساند، شرکت ورانگر هیچگونه همکاری رسمی یا غیررسمی با شرکت های دیگر را نداشته و ندارد.

هشدار بمنظور عدم استفاده از ابزارهای غیراستاندارد

هشدار بمنظور عدم استفاده از ابزارهای غیراستاندارد

ارتباط ابزارهای گوناگون سایر شرکت ها به پایگاه داده نرم افزار ورانگر و هرگونه دسترسی به پایگاه داده بدون استفاده از فرم های نرم افزاری، مخالف قوانین مالکیت معنوی، حق کپی رایت و قانون تجارت الکترونیک (ماده 65 و 68 و 74) می باشد. لذا در صورت پدید آمدن موارد مشابه، ورانگر حق خواهد داشت از حقوق قانونی خود استفاده نماید. (قابل ذکر است موارد مشابه به شورای عالی انفورماتیک و نظام صنفی کشور ارجاع گردیده است).
لذا بدینوسیله به آگاهی می رساند، ارتباط ابزارهای خارجی با دیتابیس نرم افزارهای ورانگر، موجب مشکلاتی در این نرم افزارها از قبیل اختلال در سرعت، ارتباط و حجیم شدن دیتابیس اطلاعاتی و مواردی نظیر آن خواهد شد. در صورت انجام فرایند مذکور تبعات هرگونه مشکل یا تخریب داده ها به هر طریق به عهده آن مجموعه محترم خواهد بود و شرکت ورانگر هیچ گونه مسئولیتی در قبال اتفاقات احتمالی بعدی نخواهد داشت.

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید