اطلاعیه فوری مالکین خطوط پیامک 3000

اطلاعیه فوری مخابرات در خصوص تکمیل اطلاعات مشتریان دارنده خطوط پیامک 3000 تا تاریخ 93/08/18

اطلاعیه فوری مالکین خطوط پیامک 3000

اطلاعیه فوری مالکین خطوط پیامک 3000

طبق اطلاعيه‌ی همراه اول به اطلاع می رساند؛
نظر به الزامات قانونی از دستگاه‌های نظارتی و قانونگذار، مبنی بر اتخاذ تمهیدات موثر در مدیریت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع رساني، خواهشمند است نسبت به تکمیل مشخصات نهايی شماره‌های ۳۰۰۰ واگذارشده به شرکت محترم حداکثر تا تاریخ 93/08/18، اقدام نموده و موارد درخواستی را از طریق فکس، به شماره 87134-021 داخلی 109 و یا از طریق آدرس الکترونیکی Sales@varanegar.com به شركت ورانگر ارسال نمائيد. 
در غیر این صورت، کلیه‌ی عواقب ناشی از قطع شماره‌های ۳۰۰۰ به دلیل عدم تکمیل اطلاعات و نقص در فرآیند احراز هویت، بر عهده‌ی مشتری خواهد بود.
اطلاعات تکمیلی مورد نیاز، جهت احراز هویت شرکت های دریافت کننده شماره های 3000
شماره 3000 دریافتی
نام شرکت
شماره ثبت شرکت
شناسه ملی شرکت
آدرس شرکت
کد پستی شرکت
زمینه فعالیت
تلفن تماس
پست الکترونیک
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
شماره ملی مدیرعامل
شماره همراه مدیرعامل
.همچنین جهت ارائه فاكتور به دارائي به اطلاعات کامل و دقیق زیر نیازاست
نام شرکت
كد اقتصادی شرکت
شناسه ملی شرکت

سال ها همراهی بزرگان صنعت پخش افتخار ماست.

با ما در تماس باشید