لوح مشارکت نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی

گروه مشاورین ورانگر برنده لوح مشارکت در بیست و یکمین نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی

لوح مشارکت نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی

لوح مشارکت نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی

گروه مشاورین ورانگر به عنوان ارائه دهنده نرم افزار های یکپارچه و تخصصی فروش و پخش مویرگی در بیست و یکمین نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی حضور فعال داشته و افتخار دریافت لوح مشارکت دراین نمایشگاه را کسب نمود.  

 

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید