پیاده سازی راهکار دیتابیس متمرکز در شرکت پخش پارس خزر

مهمترین دغدغه شرکت های ستادحوزه ای بحث ارسال و دریافت، تعریف قوانین و گزارش لحظه ای است. راهکار شرکت ورانگر برای این دسته از مشتریان دیتابیس متمرکز می باشد. در دیتابیس متمرکز تمام حوزه ها در ستاد تجمیع میشود. راهکار دیتابیس متمرکز از سال 1399 در شرکت پخش پارس خزر پیاده سازی و در حال اجرا می باشد. مزایای دیتابیس متمرکز – سهولت در به روزرسانی نسخه های جدید – سرعت بخشیدن به اعمال قوانین ستادی – تبادل اطلاعات به صورت لحظه ای – کاهش هزینه های سخت افزاری – کاهش ریسک از دست دادن دیتا