حامی مشتریان

حامی مشتریان

حامی مشتریان

 ورانگر افتخار دارد با هدف بهترین ارائه خدمات پس از فروش و رضایت هرچه بیشتر مشتریانمان ،به موازات مسیر های ارتباطی مستقیم اقدام به ایجاد درگاه الکترونیکی حامی مشتریان نموده است تا با دریافت انتقادات و پیشنهادات مشتریان در بهبود نقاط قوت و ضعف خود بپردازد. درگاه الکترونیکی صدای مشتری شامل :
تلفن تماس: 87134 داخلی 554
ایمیل: qc@varanegar.com
سامانه پیامک: 10000827263427

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید